Former Group Members

Guest Professor

Natan Padoin

Postdoctoral Researchers

Fang Zhao

Nico Erdmann

Yuanhai Su

Paola Riente Paiva
Paola Riente Paiva

Carlo Sambiagio
Carlo Sambiagio

Zhengya Dong

Matthias Schmid

Alexander Nyuchev

Maksim Oseka
Maksim Ošeka

Laura Buglioni

Diego Pintossi

Daniele Mazzarella

Alberto Luridiana

Lars Wesenberg

Luca Capaldo

Grace Lowe

Ph.D. Students

Natan Straathof
Natan Straathof

Hannes Gemoets
Hannes Gemoets

Cecilia Bottecchia
Cecilia Bottecchia

Dario Cambié
Dario Cambié

Xiao-Jing Wei

Koen Kuijpers
Koen Kuijpers

Gabriele Laudadio
Gabriele Laudadio

Yiran Cao

Zhenghui Wen

Ting Wan